A Sınıfı

Motosiklet Ehliyeti

Sepetli veya sepetsiz iki tekerlekli motosikletler ile gücü 15 kilovatı geçen üç tekerlekli motosikletler

Yaş: 21 yaşında ise 2 yıllık A2 ehliyeti olması gerekiyor. 24 yaşında ise deneyim gerekmiyor

Kapsadığı Diğer Sınıflar : M-A1-A2