A2 Sınıfı

Motosiklet Ehliyeti

Gücü 35 kilovatı ve gücünün ağırlığına oranı 0,2’yi geçmeyen, sepetli veya sepetsiz iki tekerlekli motosikletler ile gücü 15 kilovatı geçmeyen üç tekerlekli motosikletler

Yaş: 18

Deneyim : Gerekmiyor

Kapsadığı diğer sınıflar : M-A1